Kościół św. Elżbiety

Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej

Matka Boża Tęskniąca
koronowana
28 czerwca 1998 roku

Archidiecezja Warszawska

Obraz MB

Erygowanie kościoła miało miejsce w 1398 roku. W archiwach parafialnych przechowywana jest kopia dokumentu. Pierwotny kościół w Powsinie pw. św. Elżbiety Węgierskiej i św. Andrzeja Apostoła, ufundowany przez Elżbietę Ciołkową, wdowę po Andrzeju, kasztelanie czerskim, zbudowany był z drewna. Został on zniszczony najprawdopodobniej w czasie potopu szwedzkiego. Drugi, który powstał na jego miejscu, również drewniany, był niewykończony i w złym stanie. Dopiero fundacja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z 1725 roku pozwoliła na zbudowanie okazałego murowanego kościoła, zaprojektowanego przez Józefa Fontanę. Tamta XVIII-wieczna budowla stanowi rdzeń dzisiejszej świątyni. Fundusze na jej rozbudowę wyłożyła hrabina Aleksandra Potocka z pobliskiego Wilanowa. Ostatniej rozbudowy kościoła dokonano w 1921 roku. Historia Powsina sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z połowy XIII wieku. Właścicielem Powsina był wtedy Bogusza z rodu Doliwów, wojewoda łęczycki. W 1258 roku zapisał on majątek katedrze włocławskiej, co zatwierdził książę mazowiecki i czerski Ziemowit. Przez całe wieki Powsin należał do dóbr wilanowskich, do których włączył go Jan Sobieski, zakupiwszy w 1677 roku. Obecnie jest częścią dzielnicy Warszawy – Wilanowa.
Barokowy drewniany ołtarz główny z tylnym przejściem dla pielgrzymów pochodzi z XVIII wieku. Centralne miejsce zajmuje w nim cudowny obraz Matki Bożej Tęskniącej. Jest to niezwykłe dzieło sztuki, emanujące doskonałością duchowego piękna. Matkę Bożą z dwóch stron otaczają figury świętych: Wojciecha i Stanisława – biskupów i męczenników, patronów Polski. Obraz ma zasłonę z wizerunkiem Trójcy Świętej – jest to kopia obrazu Rafaela.
Ołtarze boczne zawierają XIX-wieczne obrazy, prawdopodobnie pędzla Buchbündera. W prawej nawie – duży obraz Świętej Rodziny z 1890 roku, zwieńczony owalem z wizerunkiem św. Wincentego. W nawie lewej odnajdujemy św. Elżbietę Węgierską, patronkę parafii, a w górnym owalu – św. Jana Ewangelistę. Na ścianie z lewej strony ołtarza głównego znajduje się niezwykle cenna Pieta w kryształowej osłonie.

Powsin_01.jpg
Powsin_03.jpg
Powsin_02.jpg
Powsin_04.jpg
Powsin_05.jpg
Powsin_06.jpg